Oplysninger
 

Generelle priser:
Priserne er fastsat så lave som mulige, således at der er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter i foreningen.
 
Prisen for det enkelte hold er angivet i under "Holdtilmelding" ved at klikke på det hold man ønsker at vide mere om og/eller tilmelde sig på.

Hvis det er første gang du tilmelder dig vores forening vil der blive opkrævet et engangsgebyr kr. 35,-.
 
Generelt er der pensionist rabat til alle over 65 år svarende til 30%.
 
Ved tilmelding til HJERTEFITNESS koster hver træning kr. 35,- eller man kan købe et klippekort med 10 klip til kr. 300,-.
 
Det vil være muligt, medmindre holdet er fyldt / udsolgt, at få en prøvetime for at se om det er noget som har interesse.
 

Rabat: 
Pensionister over 65 år giver vi 30% rabat.
 
Deltager du på mere end et hold får du 10% rabat. (Gælder ikke for: Sommergymnastik for kvinder).
Familierabat: 10% ved minimum 3 personer fra samme husstand. (Gælder ikke for: Forældre/barn holdene).
Rabatten kan ikke kombineres - dvs. maks. rabat er på 10%. 
 
 

Vejledninger 


 

Opret profil:

For at du kan tilmelde dig et hold, skal du oprette en profil, hvor du skal oplyse forskellige data om dig selv fx adresse, fødselsdag, køn og email.

Informationerne bruger vi til at holde styr på:

  • hvem som er medlemmer
  • statistikker
  • kontaktinformationer
  • informationerne bruges ved offentlige tilskud
  • m.m.

derfor er det vigtigt at disse informationer er korrekte.

Persondata behandles fortroligt og udleveres ikke til tredje mand.

Hvis du ikke har internet adgang og email, Anette Amdi Sørensen (se kontakt data under "Bestyrelsen"). Hun vil så hjælpe med at oprette dig i systemet.

 
 
Tilmelding:
Tilmelding sker ved at du finder det hold du ønsker at gå på under menuen "Holdtilmelding" hvor du klikker på det hold du ønsker at tilmelde dig. Du vil herefter automatisk komme videre til betalingsmodulet, hvor du først er tilmeldt når du har betalt. Hvis du ikke har Dankort se "Betaling" lidt længere nede på denne side.
 

Betaling:
Betaling kan ske med bl.a. Dankort. Betaling sker samtidig med tilmelding til et hold og man er først tilmeldt et hold når betalingen er gennemført. Almindelige forretningsbetingelser for betaling med Dankort på nettet gælder også her. Betaling med kort over nettet er underlagt de sikkerhedskrav som Nets stiller for dette.

 

Hvornår er man tilmeldt?
Man er først tilmeldt et hold når betalingen er gennemført på nettet. Hvis du ikke har kort eller har mulighed for at omme på internettet vil tilmelding kunne ske ved at kontakte Anette Amdi Sørensen (se kontaktinformation under "Bestyrelsen")

 

Ventelister:
Hvert hold oprettes med et maksimum antal deltagere og når dette er opnået, vil efterfølgende tilmeldinger komme på venteliste. Der kan dog maks være 10 på venteliste.
Når der bliver plads på holdet vil man modtage en mail om at det nu er muligt at tilmelde sig holdet, hvilket man så har 96 timer til at gøre. Hvis man ikke reagerer, vil den næste på liste modtage en mail etc....
Det koster ikke noget at være på en venteliste.

 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har internet?
Hvis du ikke har internet, kan du jo ikke læse denne besked. For at nå alle, vil der komme annoncer i Herlev Bladet, der henviser til hvor yderligere informationer hentes og hvordan man kan melde sig et eller flere hold samt hvordan betalingen så kan foregå.
En mulighed for at komme på internettet er at gå på biblioteket, besøg en ven som har en PC du så kan låne eller få en af dine børn til at hjælpe.

 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har Dankort?

Ikke alle har Dankort og dem vil vi tilgodese på to måder:

1. Så snart du ønsker at tilmelde dig et hold kontakter du Anette Amdi Sørensen for at lave en aftale vedr. hold og betaling.

Vi ved allerede nu, at der på nogle hold meget hurtigt bliver booket op, så det gælder om at få tilmeldt sig og betalt hurtigt.

2. De hold hvor der ikke er så stor "run" på, der kan man komme ned til træning den første gang hvor tilmelding og betaling så kan gøres.

I begge tilfælde vil vi sørge for at tilmelding og betaling bliver gennemført i systemet.