B E R E T N I N G 2014/2015

 

Indledningen

Dejligt at se jer til generalforsamlingen. Jeg glæder mig til at vi kan få en god snak

om vores forening, vores udfordringer og vores fremtid. Sæsonen 2014/2015 sluttede den 30.6.2015, og det var vores 92. sæson.

 

Bestyrelsen:

Der har i beretningsperioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 budgetmøde  og 1 trænermøde samt et møde med vores Idrætskonsulent fra DGI.

 

 

På vores første bestyrelsesmødes efter generalforsamlingen konstituerede vi os selv. Og fordelte opgaverne mellem os, som det passede bedst efter lyst og evne.

 

Bestyrelsen konstitueres:

Formand: Susanne Amdi Sørensen

Kasserer: Heidi Harder

Næstformand: ingen

Medlemsadministrator: Anette Amdi Sørensen

Nøgleadministrator: Bente Sandau

Redskabsansvarlig: Per Rødgaard

 

 

Kontaktperson til udvalg:

Festudvalg: Susanne Weise

Støtteudvalget: Lone Dittmann

Opvisningsudvalg: Per Rødgaard

Motionsudvalg: Tony Wohlers

Idrætsmærkeudvalg: Anette Amdi Sørensen

 

Kontaktpersoner til hold og trænere blev ligeledes fordelt mellem os.

 

 

Foruden bestyrelsesmøder har der bl.a. været møder i udvalgene og med Hovedbestyrelsen i Herlev Idrætsforening. Den 15. september var vi selv værter og lagde lokaler til afholdelse af hovedbestyrelsesmødet. De andre var meget imponeret over vores klublokale. De kunne godt huske vores gamle pavillion ved Lindehøjskolen. Den der var fyldt med skimmelsvamp.

 

På et seminar holdt af Hovedbestyrelsen i november deltog Lone Dittmann og Heidi Harder. En konsulent fra DIF fortalte om diæter og skatteregler for idrætten. Der blev desuden  drøftet rekruttering af frivillige og elitesamarbejde. 

 

Heidi Harder har deltaget i regnskabskursus hos Klubmodul, således at hun kan blive fortrolig med regnskabsdelen i vores administrationssystem. Og ligeledes været på kursus hos DGI og har taget kassererkurset.

 

 

 

Lidt om øvrige aktiviteter i foreningen:

I oktober blev 87-årige Kirsten Bodin kåret til Månedens Sportsprofil. Kirsten har taget Idrætsmærket 52 år i træk og de sidste 50 er af guld.

I december blev Årets Sportsprofil kåret og her vandt Kirsten overbevisnende med 220 stemmer. Det var ca. 50 stemmer mere end nr. 2. Det er en præstation som  få idrætsudøvere har vilje og energi til at  gennemføre og vi ønsker naturligvis Kirsten et stort tillykke med dette.

 

Grundet manglende Festudvalg var vi nødsaget til at springe Efterårsfesten over. Festen hvor der bliver delt Idrætsmærker ud - Idrætsmærkeudvalget har dog selv afholdt en festlig aften hvor uddeling af mærkerne kunne ske.

 

Som tak til instruktører, udvalgsmedlemmer og andre frivillige i foreningen holdt vi som tradition tro en Nytårskur med alt betalt.

 

I år - dog i andre omgivelser og andre klæder end tidligere - nemlig en søndag eftermiddag - den 11. januar 2015 - med lækre tapas, frugtbuket, chokolade, gode vine og champagne. Igen i år var vi ca. 30 personer som deltog.

Hver deltager fik en lille gave – en gymnastik måtte, som desværre ikke kunne deles ud på dagen. Måtten blev efterfølgende afleveret på bopælsadressen eller ude på holdene.

 

Vi har også deltaget i 60’er festen i februar og har haft ca. 20 personer til at stå i barerne. En fordobling i antal af personer fra tidligere, idet vi nu betjener alle barer til festen. Derved tjener vi lidt penge til foreningen samtidig med, at vi synes det er sjovt og det er en god måde at komme hinanden ved og netværke med de andre foreninger og gæster, som deltager i festen.

 

Opvisningen måtte vi desværre aflyse grundet manglende tilslutning. 5 hold var alligevel for lidt til at lave det store arbejde det er at holde en opvisning. Bestyrelsen besluttede at aflyse den.

Til trods for dette har alle børneholdene hver især holdt en lille lokal opvisning med uddeling af diplomer til alle børn.

Der var en hyggelig stemning ude på holdene og ingen børn blev forskrækket af den store hal. Børnene var i trygge omgivelser og rammer.

 

TeamGym holdene holdt deres opvisning i juni - efter alle deres konkurrencer. Meget flot tilskuer antal. Der var salg af saft, kaffe, masser af hjemmebagte kager og støttebeviser.

Et par hyggelige timer blev brugt en lørdag formiddag i hallen.

 

Alle jubilarer har fået udleveret deres jubilæumsgaver ude på de enkelte hold.

Blå krus til børnene og vandkarafler til de voksne.

 

Voksenholdene holder selv en afslutning – nogle tager på ture og andre mødes i klublokalet med mad og drikke.

 

 

 

Blume Festivalen blev afholdt på Grand Canaria i november og som sædvanlig havde vi gymnaster med til dette arrangement. Endnu engang kom de hjem med overskud og kunne fortælle om en helt fantastisk tur. En tur som de kun anbefaler og håber flere vil tilmelde sig.

 

I samarbejde med GHG har vi i marts 2015 udarbejdet et forslag til opgradering af den nuværende Kildegårdhal. Vores forslag koster omkring 2.000.000 kr. Vi har fremlagt forslaget for kommunen. Oplægget er, at det ikke skal koste klubberne noget. Vi håber det kommer med i næste års budget, så forhåbentlig vil der ske forbedring i sommeren 2016.

 

 

 

 

Medlemstal:

Medlemstallet pr. 30.6.2015: (30.6.2014)
 

Alder

Drenge/mænd

Piger/kvinder

 

Ialt

0-12 år

56 (60)

211 (191)

 

267 (251)

13-18 år

4 (2)

18 (2)

 

22 (4)

19-24 år

1 (0)

4 (5)

 

5 (5)

25-59 år

5 (7)

68 (77)

 

73 (84)

60 - -> år

77 (79)

178 (178)

 

255 (257)

I alt

143 (148)

479 (453)

 

622 (601)

 Hold, trænere og kurser:

Vi har 31 instruktører og hjælpeinstruktører og 1 livredder i foreningen fordelt på 31 hold.

Vi har gymnaster fra 1 år til næsten 90 år. Så vi er en meget bred forening når det gælder alder. Og vi evner både at favne motionsdelen og elitedelen.

 

Som indledning på den ny sæson samlede vi alle vores instruktører/hjælpeinstruktører sammen med bestyrelsen en aften  i august. Her giver vi praktisk information, afstemmer forventninger og har nogle hyggelige timer.

 

Vi deltog i Herlev Nord Festdag torsdag den 29. august. Det er nogle SFO’ere og idrætsforeninger der deltager i dette arrangement i forbindelse med Herlev Festuge. Formålet er at sætte fokus på børns sundhed og idrætsvaner, så det gør vi i fællesskab.

Vi havde flere trænere på opgaven og vores airtrack var godt besøgt, ikke overvældende, men pænt fremmøde.

 

 

Vi fik tilbud om at få vejledning ud til vores hold gennem DGI. 1 hold fik denne vejledning og der kom rigtig god feedback idet gymnasterne bliver udfordret i både spring og rytme, de er godt med, de hører efter og der er godt sammenhold på holdet.

Trænerne ønsker igen i indeværende sæson at få vejledning og det er således allerede bestilt.

 

Vores TeamGym hold har jævnligt lejet Gyngemose Hallen gennem hele sæson. Grunden til dette er, at denne hal har nogle springfaciliteter, som vores egen hal ikke har. Gymnasterne tør andre ting når der er f.eks. er mulighed for at lande blødere.

 

TeamGym holdene har desuden den 15. november 2014 været på tur til Gunslevholm Idrætsefterskole. Igen et springcenter med – siger de selv – de bedste springfaciliteter øst for Storebælt.

 

Lenas sommer gymnastikhold var igen en succes, da der var tilmeldt 20 damer.  Og der var en hel del nye medlemmer. De trænede 5 onsdage og startede den 6. maj 2015.

 

Flere trænere har været på kurser for at dygtiggøre sig og få inspiration.

Flere nye hjælpeinstruktører har ligeledes været på hjælpetrænerkursus.

 

 

Skoler, haller og aflysninger:

Vi søger de sædvanlige tider i skoler og haller og vi har fået det vi har ønsket.

 

Vi har ligeledes ansøgt om lån af atletikstadion til Idrætsmærket og vi har fået tildelt de ønskede tider.

 

Der er dog stadig flere mangler rundt omkring på skolerne. F.eks. pladsmangel i redskabsrum, musikanlæg der ikke virker, manglende lys på p-plads og i gangen på Herlev Byskole afd Eng.

 

Desværre har vi igen oplevet aflysninger af gymnastiksalene og det kan vi jo nok aldrig undgå, når vi ikke har fuld rådighed over disse lokaler.

 

Så i alt har vi i denne sæson haft 7 aflysningsdage og det er så 389 gymnaster, der måtte undvære deres gymnastiktime.

Dog er det positivt, at det var færre aflysninger end forrige sæson.

 

Disse aflysninger er fordi skolerne selv skulle bruge lokalet.

Der har også været aflysninger ifm. sygdom hos instruktørerne. Disse er ikke talt med her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stævner

Vores Teamgym hold har deltaget i:

 

Sjællandsmesterskaberne begynder (U13) i Ringsted den 28. februar

Placering for hold 4 (mini piger)          (2. division): 2. plads

 

 

Sjællandsmesterskaberne i Roskilde den 2. april 2015 – 5. april 2015

Placering for hold 1 (mini piger)          (6. division): 8. plads

Placering for hold 2 (mini piger)          (7. division): 9. plads

Placering for hold 3 (mini piger)          (8. division): 7. plads

Placering for hold 4 (mini mix)            (1. division): 3. plads

Placering for hold 5 (junior piger)        (5. division): 9. plads

 

 

Mini kvalifikation i Frederikshavn den 18. april og 19. april

Placering for hold 1 (mini piger)            62. plads

Placering for hold 2 (mini piger)            96. plads

Placering for hold 3 (mini piger)          101. plads

Placering for hold 4 (mini mix)                 5. plads

 

 

Junior kvalifikation i Taastrup den 25. april og 26. april

Placering for hold 5 (junior piger)          50. plads

 

 

Mini finaler i Randers den 23. maj og 24. maj

Placering for hold 1 (mini piger)          (8. division):   7. plads

Placering for hold 2 (mini piger)          (12. division): 7. plads

Placering for hold 3 (mini piger)          (13. division): 6. plads

Placering for hold 4 (mini mix)            (1. division):    5. plads

 

 

Junior finaler i Odense den 30. maj

Placering for hold 5 (junior piger)        (7. division):   4. plads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med kommunen

 

Sommerferieaktiviteter er for byens børn og vi opretter et til flere hold, hvor de kan melde sig for 50 kr. for en uges træning. Vi stiller trænere og lokaler til rådighed og skal træne hver dag fra mandag til fredag. I år tilbød vi 2 hold - som var aldersopdelt. Men desværre var der ikke nok tilmeldinger til begge hold

Trænerne var Natalie Nielsen, Natasha Nielsen & Sandra Hansen.

 

 

 

Det var alt jeg havde at berette om den forgangne sæson.

 

Tak for ordet.

 

-----

 

slut