Politikker
 
Vedr.:  Pædofili (jf. Vedtægternes § 10)
 
Afdelingen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i idrætsmiljøet.
Samtlige trænere og ledere over 15 år kontrolleres for eventuelle tidligere forhold, som henhører under emnet.
 
Kontrollen foretages minimum hvert andet år.
I forbindelse med nyansættelser og indtræden i bestyrelse eller udvalg foretages ligeledes kontrol.
Kontrollen udføres ved indhentning af personoplysninger i Det Centrale kriminalregister (DCK) jævnfør § 36 i bekendtgørelsen fra 2001 om behandling af personoplysninger i DCK.
 
Afdelingen afviser konsekvent ansættelse af, og bortviser personer, der har været dømt i henhold til ovenstående.
Ligeledes afvises ansættelse af personer, der nægter at underskrive samtykkeerklæring for kontrol.
 
Såfremt mistanke til en person skulle opstå, videreføres sagen øjeblikkelig til Kommunens Børne- og Kulturforvaltning.
Formanden og Ungdomsudvalgsformanden er af afdelingen udpeget som kontaktpersoner emnet vedrørende.
 
Afdelingen har fastsat følgende retningslinier for samvær med børn:
- Ingen Træner eller Holdleder må sove alene sammen med børnene på rejser, ture m.m.
- Man går ikke ind i modsatte køns omklædningsrum.
- Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.
 
 
 
Vedr.: Rygning
 
Afdelingen medvirker aktivt til overholdelse af rygeforbud -og politik, udsendt af Herlev Kommune, vedrørende brug af kommunens lokaliteter.
Dette, samt den almene tilstræben for opnåelse af røgfrie miljøer, især hvor børn og unge er involveret gør, at vi håndhæver rygeforbud ved alle indendørs aktiviteter.
 
Dette gælder ikke alene i kommunens faciliteter f.eks. skoler, idrætsanlæg, omklædningsrum, gange, gymnastiksale, mødesale etc. i forbindelse med sportslig udfoldelse / relevans.  
Men også ved samlinger af mere social karakter f.eks. møder, sammenkomster, klubfester m.v.
 
Rygning foregår udendørs eller evt. i dertil indrettede rygerum.
 
Afholdes der arrangementer i udenoms kommunale lokaliteter, f.eks. i privat regi, gælder samme regler, - hvis børn og unge deltager.   
 
 
 
Vedr.:  Alkohol 

Ved afholdelse af arrangementer, hvor evt. alkoholiske drikke kan nydes, typisk kun ved Forårs- og Efterårs-/Idrætsmærke klubfesterne, er det et krav, at hvis unge under 15 år deltager, skal det være i følgeskab med en voksen person.